Commodore Info Page Richard Lagendijk English Nederlands Deutsch Polski PET/CBM C64 MeWe CommodoreInfoPage - YouTube mos6502 - Twitter RSS Wersja pulpitu tej strony.
Możesz teraz obejrzeć nowy film z kanału Dave Poo 2 na YouTube. Na tym filmie Dave używa RetroBrite do czyszczenia pożółkłych klawiszy klawiatury Amigi A1200.
2021-12-24 - 12:20:00 - Tydzień: 51 - Numer wpisu: 9772 - Kategoria: Amiga, Towar żelazny