Commodore Info Page Richard Lagendijk English Nederlands Deutsch Polski PET/CBM C64 MeWe CommodoreInfoPage - YouTube mos6502 - Twitter RSS Wersja pulpitu tej strony.
Hi-Score to nowa gra na komputer Commodore C64. Grę opracował Mika Keränen (kod) i 8-bits high (muzyka). W grze jesteś pilotem statku kosmicznego i musisz spróbować uratować wszechświat.
2021-12-24 - 12:15:00 - Tydzień: 51 - Numer wpisu: 9767 - Kategoria: C64, Gra