Commodore Info Page Richard Lagendijk English Nederlands Deutsch Polski PET/CBM C64 MeWe CommodoreInfoPage - YouTube mos6502 - Twitter RSS Wersja pulpitu tej strony.
Dostępny jest nowy rdzeń dla Chameleon. Zmiany w tym rdzeniu: Ulepszenia mountlist, configuration, textentry, swaplist, disk images, ROM-saver i mus player.
2021-12-24 - 12:07:00 - Tydzień: 51 - Numer wpisu: 9759 - Kategoria: C64, Towar żelazny