Commodore Info Page Richard Lagendijk English Nederlands Deutsch Polski PET/CBM C64 MeWe CommodoreInfoPage - YouTube mos6502 - Twitter RSS Wersja pulpitu tej strony.
Możesz obejrzeć nowy film z kanału YouTube Root42. W tym odcinku uaktualniono pamięć RAM z 16 kB do 64 kB w komputerze Commodore C16.
2021-12-24 - 12:03:00 - Tydzień: 51 - Numer wpisu: 9755 - Kategoria: C16, C116, Plus/4, Towar żelazny