Rob O'Hara stworzył nowy podcast. Tematem tego odcinka jest gra Movie Monster Game z Epyx (1986) na komputer Commodore C64.
2021-12-17 - 12:09:00 - Tydzień: 50 - Numer wpisu: 9741 - Kategoria: C64, Podcast

Commodore Banner Exchange