Commodore Info Page Richard Lagendijk English Nederlands Deutsch Polski PET/CBM C64 MeWe CommodoreInfoPage - YouTube mos6502 - Twitter RSS Wersja pulpitu tej strony.
Chuck Hutchins nakręcił nowy film o komputerach retro. Tym razem mówi o dostosowaniu azymutu na Datassette.
2021-12-10 - 12:08:00 - Tydzień: 49 - Numer wpisu: 9720 - Kategoria: Commodore, Informacja