Commodore Info Page Richard Lagendijk English Nederlands Deutsch Polski PET/CBM C64 MeWe CommodoreInfoPage - YouTube mos6502 - Twitter RSS Wersja pulpitu tej strony.
Run Santa Run to nowa świąteczna gra dla Commodore C64. W grze jesteś Mikołajem i musisz zebrać wszystkie prezenty, unikając wszystkiego innego.
2021-12-10 - 12:02:00 - Tydzień: 49 - Numer wpisu: 9714 - Kategoria: C64, Gra