Commodore Info Page Richard Lagendijk English Nederlands Deutsch Polski PET/CBM C64 MeWe CommodoreInfoPage - YouTube mos6502 - Twitter RSS Wersja pulpitu tej strony.
Chuck Hutchins nakręcił nowy film o komputerach retro. Tym razem mówi o Stupid PET Tricks, wkładzie 3 w 1 do Commodore PET.
2021-12-03 - 12:17:00 - Tydzień: 48 - Numer wpisu: 9709 - Kategoria: KIM-1, PET, CBM, Towar żelazny