Commodore Info Page Richard Lagendijk English Nederlands Deutsch Polski PET/CBM C64 MeWe CommodoreInfoPage - YouTube mos6502 - Twitter RSS Wersja pulpitu tej strony.
MakeCD to program do zapisywania płyt CD na komputerze Amiga. Program został pierwotnie wydany w 2007 roku i został opracowany przez Patrick Ohly i Angela Schmidt. Dostępna jest teraz nowa strona pomocy technicznej, z której można pobrać program.
2021-12-03 - 12:16:00 - Tydzień: 48 - Numer wpisu: 9708 - Kategoria: Amiga, Program