Commodore Info Page Richard Lagendijk English Nederlands Deutsch Polski PET/CBM C64 MeWe CommodoreInfoPage - YouTube mos6502 - Twitter RSS Wersja pulpitu tej strony.
DYI Gmod2/Magic Desk cartridge kompatybilna ze znanymi cartridge typu Gmod2, Ocean czy Magic Desk, do C64/C128. ROM można flashować za pomocą programatora EPROM lub za pomocą Commodore C64 / C128.
2021-11-19 - 12:17:00 - Tydzień: 46 - Numer wpisu: 9669 - Kategoria: C64, Towar żelazny