Commodore Info Page Richard Lagendijk English Nederlands Deutsch Polski PET/CBM C64 CommodoreInfoPage - YouTube mos6502 - Twitter RSS Wersja pulpitu tej strony.
SIDKick to bezpośredni zamiennik identyfikatora SID w C64 / C128. SIDKick używa Teensy 4.1. i posiada następujące funkcje: 6581/8580, reSID, Sound Expander / FM, wiosło, mysz, wzmacniacz operacyjny, mono i stereo. Ostatnie aktualizacje: Obsługa pasków MIDI i RGB-LED.
2021-11-12 - 12:16:00 - Tydzień: 45 - Numer wpisu: 9648 - Kategoria: C64, Towar żelazny