Commodore Info Page Richard Lagendijk English Nederlands Deutsch Polski PET/CBM C64 MeWe CommodoreInfoPage - YouTube mos6502 - Twitter RSS Wersja pulpitu tej strony.
Możesz teraz obejrzeć nowy film na YouTube od Steve Guidi. W tym filmie adapter joysticka Retronic Design Universal DB9-do-USB.
2021-11-12 - 12:03:00 - Tydzień: 45 - Numer wpisu: 9635 - Kategoria: Commodore, Towar żelazny