Commodore Info Page Richard Lagendijk English Nederlands Deutsch Polski PET/CBM C64 MeWe CommodoreInfoPage - YouTube mos6502 - Twitter RSS Wersja pulpitu tej strony.
Chuck Hutchins nakręcił nowy film o komputerach retro. Tym razem mówi o karcie HUH Electronics Petunia dla Commodore PET. Konwerter cyfrowo-analogowy i czterogłosowy programowy syntezator muzyczny.
2021-11-12 - 12:02:00 - Tydzień: 45 - Numer wpisu: 9634 - Kategoria: KIM-1, PET, CBM, Towar żelazny