Commodore Info Page Richard Lagendijk English Nederlands Deutsch Polski PET/CBM C64 MeWe CommodoreInfoPage - YouTube mos6502 - Twitter RSS Wersja pulpitu tej strony.
Jim Orlando opracował grę PETSCII Portal na komputer Commodore PET. PETSCII Portal jest oparty na klasycznej grze Portal (Valve Corporation, 2007).
2021-11-05 - 12:18:00 - Tydzień: 44 - Numer wpisu: 9630 - Kategoria: KIM-1, PET, CBM, Gra