Commodore Info Page Richard Lagendijk English Nederlands Deutsch Polski PET/CBM C64 MeWe CommodoreInfoPage - YouTube mos6502 - Twitter RSS Wersja pulpitu tej strony.
Nowy filmik na YouTube od CRG, w tym filmiku budżetowa karta akceleracyjna do Amigi 500. Ta karta ma procesor 68000 o częstotliwości 14 MHz i 1 MB szybkiej pamięci RAM.
2021-10-29 - 12:17:00 - Tydzień: 43 - Numer wpisu: 9609 - Kategoria: Amiga, Towar żelazny