Commodore Info Page Richard Lagendijk English Nederlands Deutsch Polski PET/CBM C64 MeWe CommodoreInfoPage - YouTube mos6502 - Twitter RSS Wersja pulpitu tej strony.
Mageb wprowadził szereg ulepszeń do legendarnego joysticka Competition Pro z lat 80-tych. Ulepszenia Lepsze centrowanie joysticka i mikroprzełączniki oraz lepsza rama montażowa dla przełączników.
2021-10-29 - 12:15:00 - Tydzień: 43 - Numer wpisu: 9607 - Kategoria: Commodore, Towar żelazny