Commodore Info Page Richard Lagendijk English Nederlands Deutsch Polski PET/CBM C64 MeWe CommodoreInfoPage - YouTube mos6502 - Twitter RSS Wersja pulpitu tej strony.
Za pomocą OpenSwitchera można przełączać dyski Amiga DF0 i DF1. Umożliwia to użycie zewnętrznego dysku jako dysku rozruchowego (DF0).
2021-10-29 - 12:03:00 - Tydzień: 43 - Numer wpisu: 9595 - Kategoria: Amiga, Towar żelazny