Commodore Info Page Richard Lagendijk English Nederlands Deutsch Polski PET/CBM C64 MeWe CommodoreInfoPage - YouTube mos6502 - Twitter RSS Wersja pulpitu tej strony.
Tebl stworzył napęd dyskowy Pi1541, który wygląda jak stos dyskietek. Dostępna jest lista części i instrukcje budowy.
2021-10-22 - 12:09:00 - Tydzień: 42 - Numer wpisu: 9581 - Kategoria: C64, Towar żelazny