Commodore Info Page Richard Lagendijk English Nederlands Deutsch Polski PET/CBM C64 MeWe CommodoreInfoPage - YouTube mos6502 - Twitter RSS Wersja pulpitu tej strony.
WiC-64 to bezprzewodowy interfejs dla komputera Commodore 64. WiC-64 bazuje na ESP 32 i jest podłączony do portu użytkownika.
2021-10-22 - 12:03:00 - Tydzień: 42 - Numer wpisu: 9575 - Kategoria: C64, Towar żelazny