Deniser jest zamiennikiem typu drop-in dla układu Denise komputera Amiga. Dineser został opracowany przez Martin Åberg. Dostępny jest projekt PCB i kod źródłowy logiki FPGA.
2021-08-27 - 12:04:00 - Tydzień: 34 - Numer wpisu: 9416 - Kategoria: Amiga, Towar żelazny

Commodore Banner Exchange