Commodore Info Page Richard Lagendijk English Nederlands Deutsch Polski PET/CBM C64 MeWe CommodoreInfoPage - YouTube mos6502 - Twitter RSS Wersja pulpitu tej strony.
Space Defender to nowa gra na komputer Commodore Plus/4. Gra została opracowana przez Giuseppe i napisana w języku Basic. Giuseppe użył AustroSpeed do poprawy szybkości gry.
2021-08-13 - 12:05:00 - Tydzień: 32 - Numer wpisu: 9376 - Kategoria: C16, C116, Plus/4, Gra