Commodore Info Page Richard Lagendijk English Nederlands Deutsch Polski PET/CBM C64 MeWe CommodoreInfoPage - YouTube mos6502 - Twitter RSS Wersja pulpitu tej strony.
Mark Sawicki nakręcił nowy film. W tym filmie Mark wyjaśnia, jak rozwiązywać problemy z komputerem Commodore C64.
2021-04-16 - 12:05:00 - Tydzień: 15 - Numer wpisu: 9033 - Kategoria: C64, Naprawa