Commodore Info Page Richard Lagendijk English Nederlands Deutsch Polski PET/CBM C64 MeWe CommodoreInfoPage - YouTube mos6502 - Twitter RSS Wersja pulpitu tej strony.
Rob O'Hara przygotował nowy podcast. Tematem tego odcinka jest gra Park Patrol firmy Activision (1984) na Commodore C64.
2021-04-16 - 12:01:00 - Tydzień: 15 - Numer wpisu: 9029 - Kategoria: Commodore, Podcast