Commodore Info Page Richard Lagendijk English Nederlands Deutsch Polski PET/CBM C64 MeWe CommodoreInfoPage - YouTube mos6502 - Twitter RSS Desktop versie van deze webpagina.
Een nieuwe YouTube-video van Jan Beta. In deze video: De aanpassing van een 1541 diskdrive van 220 VAC naar 240 VAC.
2021-04-09 - 12:06:00 - Week: 14 - Item nummer: 9014 - Categorie: Commodore, Reparatie