Commodore Info Page Richard Lagendijk English Nederlands Deutsch Polski PET/CBM C64 MeWe CommodoreInfoPage - YouTube mos6502 - Twitter RSS Wersja pulpitu tej strony.
Nowy film YouTube od Jan Beta. W tym filmie: Naprawa Commodore C64 z czarnym ekranem.
2021-03-12 - 12:10:00 - Tydzień: 10 - Numer wpisu: 8937 - Kategoria: C64, Naprawa