Commodore Info Page Richard Lagendijk English Nederlands Deutsch Polski PET/CBM C64 MeWe CommodoreInfoPage - YouTube mos6502 - Twitter RSS Wersja pulpitu tej strony.
Możesz teraz obejrzeć nowy film na YouTube z kanału Arctic retro. W tym filmie naprawa komputera Commodore VIC20.
2021-03-12 - 12:08:00 - Tydzień: 10 - Numer wpisu: 8935 - Kategoria: VIC-20, Naprawa