John Christian Lønningdal pracuje nad nowym tekstowym systemem operacyjnym dla komputera Commodore C64.
2021-03-12 - 12:05:00 - Tydzień: 10 - Numer wpisu: 8932 - Kategoria: C64, Program

Commodore Banner Exchange