Commodore Info Page Richard Lagendijk English Nederlands Deutsch Polski PET/CBM C64 MeWe CommodoreInfoPage - YouTube mos6502 - Twitter RSS Wersja pulpitu tej strony.
Nowy film YouTube od Jan Beta. W tym filmie Jan naprawi joystick Competition Pro.
2021-02-05 - 12:05:00 - Tydzień: 5 - Numer wpisu: 8829 - Kategoria: Commodore, Naprawa