Commodore Info Page Richard Lagendijk English Nederlands Deutsch Polski PET/CBM C64 MeWe CommodoreInfoPage - YouTube mos6502 - Twitter RSS Wersja pulpitu tej strony.
Dzięki Sidbang64 możesz tworzyć muzykę SID na swoim komputerze. Program został opracowany przez Sebastiana Abela. Cechy: łaty, ADSRH, OSC, częstotliwość, tiki, stosunek, wibrato, szerokość impulsu, piosenki i wzory.
2021-01-29 - 12:06:00 - Tydzień: 4 - Numer wpisu: 8810 - Kategoria: C64, Program