Commodore Info Page Richard Lagendijk English Nederlands Deutsch Polski PET/CBM C64 MeWe CommodoreInfoPage - YouTube mos6502 - Twitter RSS Wersja pulpitu tej strony.
Chuck Hutchins nakręcił nowy film o komputerach retro. Tym razem mówi o konwerterze StarTech S-Video na VGA.
2021-01-29 - 12:01:00 - Tydzień: 4 - Numer wpisu: 8805 - Kategoria: Commodore, YouTube