Commodore Info Page Richard Lagendijk English Nederlands Deutsch Polski PET/CBM C64 MeWe CommodoreInfoPage - YouTube mos6502 - Twitter RSS Desktop versie van deze webpagina.
IMposer is een gratis webapplicatie die de listing van een KIM-1-programma omzet in een wave-bestand. Je kan dit wave-bestand van uw computer naar de KIM-1 afspelen.
2021-01-22 - 12:14:00 - Week: 3 - Item nummer: 8798 - Categorie: KIM-1, PET, CBM, Hardware