Commodore Info Page Richard Lagendijk English Nederlands Deutsch Polski PET/CBM C64 MeWe CommodoreInfoPage - YouTube mos6502 - Twitter RSS Wersja pulpitu tej strony.
W tym filmie Jan zamierza zainstalować konwerter RGB na HDMI wykonany na Raspberry Pi.
2021-01-15 - 12:06:00 - Tydzień: 2 - Numer wpisu: 8770 - Kategoria: Amiga, YouTube