Commodore Info Page Richard Lagendijk English Nederlands Deutsch Polski PET/CBM C64 MeWe CommodoreInfoPage - YouTube mos6502 - Twitter RSS Wersja pulpitu tej strony.
Ukazał się trzeci numer "Weihnachten auf dem Commodore". Jest to magazyn papierowy z nowymi wpisami typu BASIC o Bożym Narodzeniu i zimie.
2021-01-08 - 12:17:00 - Tydzień: 1 - Numer wpisu: 8760 - Kategoria: C64, Magazyn