Commodore Info Page Richard Lagendijk English Nederlands Deutsch Polski PET/CBM C64 MeWe CommodoreInfoPage - YouTube mos6502 - Twitter RSS Wersja pulpitu tej strony.
Rob O'Hara przygotował nowy podcast. Temat w tym odcinku to: THEC64 Maxi, pełnowymiarowy komputer Commodore firmy Retro Games Ltd.
2020-12-25 - 12:02:00 - Tydzień: 52 - Numer wpisu: 8703 - Kategoria: Commodore, Podcast