Commodore Info Page Richard Lagendijk English Nederlands Deutsch Polski PET/CBM C64 MeWe CommodoreInfoPage - YouTube mos6502 - Twitter RSS Desktop versie van deze webpagina.
EvenMore is een programma voor AmigaOS, om tekst bestanden te bekijken. De eigenschappen zijn: ondersteuning voor proportioneel font, meerdere kleuren voor de tekst, bestand conversie plug-ins, en nog veel meer. Recente wijzigingen: Verbeteringen voor gadgets, wordwrapping, bestanden en de bestandsconversiebuffer.
2020-11-13 - 12:17:00 - Week: 46 - Item nummer: 8598 - Categorie: Amiga, Programma