Commodore Info Page Richard Lagendijk English Nederlands Deutsch Polski PET/CBM C64 MeWe CommodoreInfoPage - YouTube mos6502 - Twitter RSS Wersja pulpitu tej strony.
Możesz teraz obejrzeć nowy film YouTube z Dead Dinosaur. W tym filmie podstawy Commodore Basic.
2020-11-06 - 12:05:00 - Tydzień: 45 - Numer wpisu: 8566 - Kategoria: C64, YouTube