Commodore Info Page Richard Lagendijk English Nederlands Deutsch Polski PET/CBM C64 MeWe CommodoreInfoPage - YouTube mos6502 - Twitter RSS Wersja pulpitu tej strony.
Retrohax napisał blog o naprawie komputera Amiga 1200. Zainstalował także S-video i Gotek.
2020-08-21 - 12:07:00 - Tydzień: 34 - Numer wpisu: 8347 - Kategoria: Amiga, Naprawa