Commodore Info Page Richard Lagendijk English Nederlands Deutsch Polski PET/CBM C64 MeWe CommodoreInfoPage - YouTube mos6502 - Twitter RSS Wersja pulpitu tej strony.
W tym filmie od Hey Birt!: Naprawa klawiatury z komputerów retro.
2020-08-14 - 12:04:00 - Tydzień: 33 - Numer wpisu: 8324 - Kategoria: Commodore, Naprawa