Commodore Info Page Richard Lagendijk English Nederlands Deutsch Polski PET/CBM C64 MeWe CommodoreInfoPage - YouTube mos6502 - Twitter RSS Wersja pulpitu tej strony.
Nowy film YouTube od stycznia Beta. W tym filmie Jan znajdzie usterkę w komputerze Amiga 600, w którym dioda LED dysku twardego świeci się przez cały czas.
2020-08-14 - 12:03:00 - Tydzień: 33 - Numer wpisu: 8323 - Kategoria: Amiga, Naprawa