Commodore Info Page Richard Lagendijk English Nederlands Deutsch Polski PET/CBM C64 MeWe CommodoreInfoPage - YouTube mos6502 - Twitter RSS Wersja pulpitu tej strony.
FREEZE64 to fanzine dla graczy i hakerów Commodore 64. W tym wydaniu: Rambo - First Blood Part II, Readers' Rambolings, Badlands, ZZAP!64, Secret Squirrel Investigates, Andrew Davie, Hunchy, Pokes 'n' Codes, Tony Savona - Fix It Felix Jr. i Phil Wheatley.
2020-08-14 - 12:02:00 - Tydzień: 33 - Numer wpisu: 8322 - Kategoria: C64, Magazyn