Commodore Info Page Richard Lagendijk English Nederlands Deutsch Polski PET/CBM C64 MeWe CommodoreInfoPage - YouTube mos6502 - Twitter RSS Wersja pulpitu tej strony.
Nowy film na YouTube autorstwa Jana Bety. W tym filmie Jan zamierza wyczyścić, a RetroBrite swój komputer Amiga A600. Instaluje także kartę Compact Flash.
2020-07-17 - 12:16:00 - Tydzień: 29 - Numer wpisu: 8256 - Kategoria: Amiga, Naprawa