Commodore Info Page Richard Lagendijk English Nederlands Deutsch Polski PET/CBM C64 MeWe CommodoreInfoPage - YouTube mos6502 - Twitter RSS Wersja pulpitu tej strony.
Cross Shoot to nowa gra akcji na komputer Commodore Plus/4. Gra została opracowana przez Fabrizio i jest napisana w kodzie maszynowym.

Wersja Cross Shoot w VIC20.
2020-07-17 - 12:06:00 - Tydzień: 29 - Numer wpisu: 8246 - Kategoria: VIC-20, C16, C116, Plus/4