Commodore Info Page Richard Lagendijk English Nederlands Deutsch Polski PET/CBM C64 MeWe CommodoreInfoPage - YouTube mos6502 - Twitter RSS Wersja pulpitu tej strony.
Creatures PETSCII to nowa gra na komputer Commodore C64. Grę opracowali aNdy (kod i piksele) i Steve Rowlands (muzyka).
2020-04-24 - 12:15:00 - Tydzień: 17 - Numer wpisu: 8014 - Kategoria: C64, Gra