Commodore Info Page Richard Lagendijk English Nederlands Deutsch Polski PET/CBM C64 MeWe CommodoreInfoPage - YouTube mos6502 - Twitter RSS Wersja pulpitu tej strony.
Z-Riot to nowa gra dla Commodore VIC 20. Gra została napisana w języku BASIC przez Ryan Liston.
2020-04-24 - 12:10:00 - Tydzień: 17 - Numer wpisu: 8009 - Kategoria: VIC-20, Gra