Commodore Info Page Richard Lagendijk English Nederlands Deutsch Polski PET/CBM C64 MeWe CommodoreInfoPage - YouTube mos6502 - Twitter RSS Wersja pulpitu tej strony.
Chuck Hutchins nakręcił nowy film o komputerach retro. Tym razem zmodernizował swój Commodore VIC20 o dodatkowe chłodzenie i nowy regulator napięcia.
2020-04-17 - 12:18:00 - Tydzień: 16 - Numer wpisu: 7997 - Kategoria: VIC-20, YouTube