Commodore Info Page Richard Lagendijk English Nederlands Deutsch Polski PET/CBM C64 MeWe CommodoreInfoPage - YouTube mos6502 - Twitter RSS Wersja pulpitu tej strony.
Układacz papieru toaletowego to nowa gra na komputer Commodore C64. Program został opracowany przez Richarda Baylissa i jest grą zręcznościową w stylu arkadowym.
2020-04-17 - 12:00:00 - Tydzień: 16 - Numer wpisu: 7979 - Kategoria: C64, Gra