Commodore Info Page Richard Lagendijk English Nederlands Deutsch Polski PET/CBM C64 MeWe CommodoreInfoPage - YouTube mos6502 - Twitter RSS Wersja pulpitu tej strony.
Kim Jørgensen opracował nowy nabój do Commodore C64. Kung Fu Flash może emulować różne typy wkładów, ładować pliki PRG i używać obrazów D64 / D71 / D81. Kilka przykładów emulowanych kartridży to: Action Replay, KCS Power Cartridge, Final Cartridge III, Simons' BASIC i EasyFlash.
2020-04-10 - 12:01:00 - Tydzień: 15 - Numer wpisu: 7960 - Kategoria: C64, Towar żelazny