Papierowy magazyn Amiga Future został wydany w języku angielskim i niemieckim. W tym wydaniu: Aktualności, Finkenbach, Preview Flashback 2020 ft. Amiga 35th Anniversary, Thomas Meiertoberens (Magic Bytes), Black Strawberry Cake, Black Dawn Rebirth, Insanity Fight Construction Set, Steel Empire, Civilization, Titano, Aminet News, MorphOS - Volume Two, AmigaOS 3.1.4 (4), Norwich Amiga Group, Trevors Soapbox, Demoscene i Workshop Synchronising partitions.
2020-03-13 - 12:15:00 - Tydzień: 11 - Numer wpisu: 7894 - Kategoria: Amiga, Magazyn

Commodore Banner Exchange