Mike pracuje nad nowym projektem dla komputerów Commodore PET: ROMulator 64 kB RAM (x16), ROM i interfejs debugowania.
2019-12-13 - 13:03:00 - Tydzień: 50 - Numer wpisu: 7614 - Kategoria: KIM-1, PET, CBM, Towar żelazny

Commodore Banner Exchange