Papierowy magazyn Amiga Future został wydany w języku angielskim i niemieckim. W tym wydaniu: Aktualności, Playfield, Gamescom 2019, Evoke, Armin Niggemann, JetHunt, Backlash, Mr. Sture, AmigaAMP, Chrono Quest, DTFTP, IBrowse, Amiga Forever, MorphOS Camp, Aminet News, TF328, TF330, Vampire V4 Standalone, Shogo, Trevors Soapbox, Demoscene i Hollywood APK Compiler.
2019-11-08 - 13:17:00 - Tydzień: 45 - Numer wpisu: 7541 - Kategoria: Amiga, Magazyn

Commodore Banner Exchange